Cart
My Thisshop
Messages
Help

ศูนย์ช่วยเหลือ

บริการหลังการขาย
วิธีลงทะเบียน
การตรวจสอบข้อมูล
คู่มือช้อปปิ้ง
ความปลอดภัยของบัญชี
วิธีการจัดส่ง
คืนสินค้าและคืนเงิน

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา & เวลาการให้บริการ
นโยบายความเป็นส่วนตัว
ข้อมูลบริษัท

ข้อตกลงผู้ใช้

เงื่อนไขการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัว

การคืนสินค้าและคืนเงิน

นโยบายการคืนสินค้าของ Thisshop

1.กรณีต้องการคืนสินค้าอันเนื่องมาจทาก “ตัวสินค้ามีปัญหา”

หากลูกค้าตรวจสอบพบว่าสินค้าที่ได้รับมีปัญหา ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ลูกค้าจะต้องทำการยื่นเรื่องบริการหลังการขายเข้ามาภายใน 2 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้าแล้ว (ไม่นับเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

-ลูกค้าแบบผ่อนชำระสินค้ารายเดือน > หากทางบริษัทไม่สามารถหาสินค้าตัวใหม่มาทดแทนสินค้าที่มีปัญหาได้ ทางบริษัทจะคืนเงินดาวน์ให้ลูกค้า 100% และจะทำการโอนเงินคือให้ลูกค้าภายใน 2-3 วันทำการ (ไม่นับเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

-ลูกค้าจ่ายเต็มจำนวน > หากทางบริษัทไม่สามารถหาสินค้าตัวใหม่มาทดแทนสินค้าที่มีปัญหาได้ ทางบริษัทจะคืนเงินให้ลูกค้า 100% โดยการโอนเงินคืนให้ภายใน 2-3 วันทำการ (ไม่นับเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

2.กรณีต้องการคืนสินค้าอันเนื่องจากสาเหตุ “ลูกค้าทำให้เกิดความเสียหายต่อตัวสินค้าเอง

หากลูกค้ากระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตัวสินค้าเอง ทางบริษัทจะไม่รับคืนสินค้า , ไม่รับเคลมสินค้า และไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆของตัวสินค้าในทุกกรณีที่เกิดจากตัวลูกค้าทั้งสิ้น

3.กรณีต้องการคืนสินค้าอันเนื่องจากสาเหตุ “ลูกค้าเปลี่ยนใจหรือไม่ต้องการสินค้าแล้ว”

ทางบริษัทจะรับพิจารณาคืนสินค้า กรณีที่ลูกค้า “เปลี่ยนใจหรือไม่ต้องการ” ภายใน 24 ชม.เท่านั้น นับจากวันที่ได้รับสินค้า โดยคืนเงินค่าสินค้าให้แค่ 70% ของราคาสินค้า และสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่จ่ายราคาเต็มเท่านั้น

3.1) เงื่อนไขการคืนการสินค้า จะต้องมีครบถ้วนและเป็นไปตามรายละเอียดด้านล่างนี้เท่านั้น เพื่อความถูกต้องในการคืนสินค้า

3.1.1) สินค้าต้องอยู่ในสภาพใหม่

3.1.2) สินค้าต้องไม่ถูกเปิด , ไม่ถูกฉีก หรือไม่ถูกแกะกล่องบรรจุภัณฑ์

3.1.3) สินค้าต้องครบ ( ของแถม , อุปกรณ์เสริม , กล่องบรรจุสินค้า )

3.1.4) สินค้าและกล่องบรรจุสินค้า ต้องไม่ได้รับความเสียหายใดๆ

3.1.5) ป้ายและตราสินค้า ต้องไม่ได้รับความเสียหายใดๆ

3.2) ขั้นตอนการยื่นเรื่องขอคืนสินค้า

3.2.1) ให้ลูกค้าส่งอีเมล์แจ้งมาทางบริษัทที่ ระบุหัวข้อ “ขอยื่นเรื่องคืนสินค้ากรณีเปลี่ยนใจหรือไม่ต้องการ” และแจ้งรายละเอียด ชื่อนามสกุล , เบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียน , หมายเลขสั่งซื้อสินค้า

3.2.2) หลังจากทางบริษัทได้รับอีเมล์แจ้งเรื่องจากลูกค้าแล้ว ทางบริษัทจะส่งแบบฟอร์ม “ขอยื่นเรื่องคืนสินค้ากรณีเปลี่ยนใจหรือไม่ต้องการ” กลับไปให้ทางเอีเมล์ โดยลูกค้ายังไม่ต้องตอบเมล์กลับมา จนกว่าจะทำการส่งสินค้าคืนมาให้บริษัทก่อน

3.2.3) ให้ลูกค้าทำการส่งสินค้ากลับมายังบริษัทแบบ EMS เท่านั้น และทำการส่งอีเมล์กลับมาแจ้งทางบริษัท โดยกรอกแบบฟอร์ม พร้อมแนบรูปถ่ายสินค้า , รูปหน้าบัญชีธนาคารที่จะรับเงินโอน และแจ้งเลข EMS

3.2.4) ทางบริษัทจะใช้เวลาตรวจสอบสินค้าภายใน 1-2 วันทำการ (ไม่นับเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) นับจากวันที่ได้รับสินค้า ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขหรือไม่

3.2.5) หากทางบริษัทตรวจสอบแล้ว สภาพสินค้าเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด (ข้อ3.1) ทางบริษัทจะทำการโอนเงินค่าสินค้าคืนให้ลูกค้าภายใน 2-3 วันทำการ (ไม่นับเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

สินค้าที่ไม่สามารถคืนได้ในกรณี “เปลี่ยนใจหรือไม่ต้องการ

นโยบายการเปลี่ยนสินค้าของ Thisshop

กรณีต้องการเปลี่ยนสินค้า อันเนื่องจากสาเหตุ “ตัวสินค้ามีปัญหา

หากลูกค้าตรวจสอบพบว่าสินค้าที่ได้รับมีปัญหา ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ลูกค้าจะต้องทำการยื่นเรื่องบริการหลังการขายเข้ามาภายใน 2 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า หลังจากยื่นเรื่องเข้ามาภายใน 1-2 วันทำการ** (ไม่นับเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) บริษัทจะทำการติดต่อลูกค้าเพื่อนัดรับสินค้าคืน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

**นับจากวันที่ลูกค้ายื่นเรื่อง หากลูกค้าไม่สะดวกที่จะให้บริษัทเข้าไปรับสินค้าคืนภายใน 1-2 วันทำการ (ไม่นับเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ลูกค้าจะต้องทำการส่งสินค้าคืนให้บริษัทเอง โดยลูกค้าจะต้องส่งเลขหน้าบัญชีธนาคารที่จะให้โอนเงินคืนเข้ามาทาง Email : หลังจากบริษัทได้รับหน้าบัญชีของลูกค้าแล้ว จะทำการโอนเงินค่าจัดส่งคืนให้ลูกค้าภายใน 1-2 วันทำการ (ไม่นับเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

-ลูกค้าผ่อนชำระสินค้ารายเดือน > หากทางบริษัทไม่สามารถหาสินค้าตัวใหม่มาทดแทนสินค้าที่มีปัญหาได้ ทางบริษัทจะคืนเงินดาวน์ให้ลูกค้า 100% โดยการโอนเงินคืนให้ภายใน 2-3 วันทำการ (ไม่นับเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

-ลูกค้าจ่ายเต็มจำนวน > หากทางบริษัทไม่สามารถหาสินค้าตัวใหม่มาทดแทนสินค้าที่มีปัญหาได้ ทางบริษัทจะคืนเงินให้ลูกค้า 100% โดยการโอนเงินคืนให้ภายใน 2-3 วันทำการ (ไม่นับเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

คู่มือเพิ่มเติม เหตุการณ์ดังต่อไปนี้ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ในทุกกรณี

(1) สินค้าจะต้องซื้อจากทาง Thisshop เท่านั้น ถึงจะมีสิทธิ์เปลี่ยนหรือคืนสินค้า

(2) สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์

(3) หากใบประกันมีการแก้ไขหรือข้อมูลไม่ตรงกับหลักฐานการซื้อ อายุการประกันจะสิ้นสุดทันที

(4) เอกสารหรือส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องกับสินค้า รวมไปถึงของแถม และใบกำกับภาษี(หากมี) จะต้องส่งคืนพร้อมกับสินค้า

(5) หน้าสินค้าจะมีคำอธิบายรายละเอียดแจ้งว่าสินค้าไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้

(6) หากสินค้ามีการใช้งาน จะไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ หากมีปัญหาในการใช้งานกรุณาติดต่อศูนย์ผู้ให้บริการโดยตรง

คุณสามารถคืนสินค้าได้ด้วยสาเหตุใดบ้าง?

เงื่อนไขสำหรับการคืนสินค้า :

เฉพาะลูกค้าที่จ่ายราคาเต็มเท่านั้น

ทางบริษัทจะรับพิจารณาคืนสินค้า กรณีที่ลูกค้า “เปลี่ยนใจหรือไม่ต้องการ” ภายใน 24 ชม. เท่านั้น นับจากวันที่ได้รับสินค้า โดยคืนเงินค่าสินค้าให้แค่ 70% ของราคาสินค้า

**ลูกค้าต้องตรวจสอบรายการสินค้าที่ไม่สามารถคืนได้ในกรณี “เปลี่ยนใจหรือไม่ต้องการ”**

ตัวอย่าง : คุณไม่สามารถคืนสินค้าเนื่องจากสาเหตุของการเปลี่ยนใจได้ ถ้าบรรจุภัณฑ์ของสินค้าได้รับความเสียหายหรือบรรจุภัณฑ์ถูกเปิดออก

หมายเหตุ : บรรจุภัณฑ์เดิมที่ส่งคืนจะต้องไม่มีการแปะเทป สติกเกอร์ หรืออะไรก็ตามที่จะทำให้บรรจุภัณฑ์เดิมเสียหาย มิเช่นนั้นจะถือว่าบรรจุภัณฑ์ไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถคืนได้

บรรจุภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้อง (บรรจุภัณฑ์ถูกแกะออก บรรจุภัณฑ์ได้รับความเสียหาย)

หมายเหตุ : ในกรณีที่สินค้าไม่ตรงตามเงื่อนไขการคืนสินค้าของเรา เจ้าหน้าที่ของเราจะติดต่อคุณเพื่อแจ้งผลการตรวจสอบสินค้าและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการส่งสินค้าคืน ทั้งนี้หากเราไม่สามารถติดต่อคุณได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด เจ้าหน้าที่จะทำการส่งอีเมลแจ้งคุณอีกครั้งและจะส่งสินค้าคืนคุณทันที ในกรณีที่มีการชำระค่าจัดส่งสินค้าคืนมาก่อนหน้า คุณจะไม่ได้รับค่าจัดส่งสินค้าคืน